welding society
 
 
 
 
โปรแกรมอบรมเดือนพฤศจิกายน 2559
 เรื่อง แจ้งระเบียบการต่ออายุ Certificate ของ TWS
  เรียน สมาชิกและผู้ถือ Certiticate of TWS
          ในการต่ออายุCertfificate จะต้องดำเนินการต่ออายุก่อนCert.หมด
   อายุลงภายใน 15 วัน หรืออนุญาตให้ไม่เกิน 30 วันหลังจาก Cert.หมดอายุ 
   หากเกินจากที่กำหนดไว้ท่านจะต้องดำเนินการยื่นเรื่องต่อสมาคม  เพื่อขอ
   สอบใหม่อีกครั้ง โดยเสียค่าใช้จ่ายตามที่สมาคมกำหนดไว้
 
             จึงเรียนแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ
 
 

 
 เรื่อง  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 
 เรียน  สมาชิกสมาคม
 
        ด้วยสมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย จัดให้มีการ
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน  2559    ณ โรงแรม
โกลเด้นซิติ้ ระยอง ตั้งแต่เวลา 16.30-17.30 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
             วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
            วาระที่ 2  เรื่องแถลงผลการดำเนินงานสมาคม
            วาระที่ 3  เรื่องแถลงงบดุลประจำปี 2558
              วาระที่ 4  เรื่องเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่
                         ประจำปี 2560-2562   ตามระเบียบข้อบังคับ
                         สมาคม
             วาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ
 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                     สุพัตตา  พฤทธิ์ธนาศักดิ์
                                                         ผู้จัดการสมาคม     
                     
     
 
1 ปีมีเพียงครั้งเดียว!
 
ด่วน!..งานรวมพลคน TWS ครั้งที่ 2
25-26 พฤศจิกายน 2559
ในงานมีการจัดอบรม และ เลี้ยงสังสรรค์บรรดาแฟนพันธ์แท้ TWS
 
...จัดอบรมหลักสูตร...
  
Welding Design & Inspection for
Stainless  and Low Alloy Steel
Accordance with ASME Setion I, ASME Section VIII DIV.I,
ASME B31.1  and ASME B31.3
 
25-26 พฤศจิกายน 2559 (อบรมตั้งแต่เวลา 08.00-16.00)
25 พฤศจิกายน 2559 (งานเลี้ยงสังสรรค์ตั้งแต่ 16.30-22.00)
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
ฟังเพลง ดนตรีไพเราะ และร่วมลุ้นจับฉลากของขวัญจากบรรดาสปอนเซอร์
 และรับเสื้อยืดTWS แจกติดมือกลับบ้าน
สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่สมาคม โทร : 02 -9441868
086-8419559, 095-5052244
   
    ค่าลงทะเบียน:-   ค่าอบรมพร้อมเข้าร่วมงานเลี้ยงเพียง   ราคา  3,500.-บาท  
                        เฉพาะเข้างานเลี้ยงสังสรรค์อย่างเดียว  ราคา 1,000.-บาท
     
 
รูปภาพบางส่วนจากงานรวมพลTWS ครั้งที่ 1
 

 
WPS, PQR สำคัญอย่างไร?
 
การทำ WPS, PQR อย่างถูกต้อง!!...เป็นสิ่งสำคัญ
ในการรับรองความปลอดภัยของรอยต่องานเชื่อมในผลิตภัณฑ์
ที่สากลทั่วโลกยอมรับ และให้ความเชื่อมั่น 
        
           การออกแบบรอยต่อ, การเตรียมงานเชื่อม เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำตาม
  มาตรฐานสากล    เพื่อความปลอดภัยจากการใช้งานและเป็นที่ยอมรับ Welding  
  Procedure Specification (WPS), Procedure Qualification Record
  (PQR) เป็นเอกสารสำคัญส่วนหนึ่งในการควบคุม   และประกันคุณภาพงานเชื่อม
  การเตรียมเอกสารดังกล่าว จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  ในการควบคุมและ
  ทำงานเชื่อมให้มีคุณภาพ
         เนื่องจากในปัจจุบันยังมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญน้อยมาก ดังนั้นเอกสาร
  ที่จัดทำมีความผิดพลาด และไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของ Code และมาตรฐาน 
  ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน   ดังนั้นสมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบ
  แห่งประเทศไทย(TWS)    จึงได้เปิดรับบริการจัดทำ WPS,PQR โดยรับรองผล
  ตามมาตรฐานสากล(ที่ลูกค้าต้องการ)         
      
              AWS D1.1 Code  
             AWS D14.1 Code  
             ASME for Boiler & Pressure Vessel Code 
             API Standard    
             AS Standard
             ISO Standard              
             etc.
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
AWF & TWS
สมาพันธ์การเชื่อมเอเซีย กับ
สมาคมการเชื่อมโลหะแห่ง
ประเทศไทย
 
JWES & TWS
สมาคมวิศวกรรมการเชื่อมประเทศญี่ปุ่น  กับ สมาคมการ
เชื่อมโลหะแห่งประเทศไทย
 
กิจกรรมสมาคม 3
 
กิจกรรมสมาคม 4
 
 
 
 
 
 

 
เครื่องเชื่อม,ลวดเชื่อม
และอุปกรณ์การเชื่อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการทดสอบ
และอุปกรณ์ทดสอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมงานระบบ Piping/ Boilers/ Pressure Vessel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

  
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับสมาคม  |  ข่าวใหม่ล่าสุด  |  หลักสูตรอบรม  |  ทะเบียนรับรอง  |  ด้านต่างประเทศ  |  ความร่วมมือ  |  ติดต่อสมาคม

 
สมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย
33/69 ซอยนวมินทร์ 141  ถ.นวมินทร์  แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230
 
โทร : 0 2944 1868
โทรสาร : 0 2944 3925
อีเมล์ : tws_weld@truemail.co.th
         tws_wi@hotmail.com 
 
© 2012 The Thai Welding & Inspection Association (TWS) All Rights reserved.